Týždeň mozgu v MŠ v Jasenove

Dňa 19.3.2015 o 9 hodine sa náš tím dobrovoľníkov chystá na krátku prednášku o trénovaní pamäti do materskej školy v  Jasenove ktorého sa zúčastia aj starí rodičia detí. Počas týždňa mozgu plánujeme navštíviť aj viacero vzdelávacích inštitúcií, domovov dôchodcov a združení. Prednášku budu viesť vyškolené lektorky Slovenského Červeného kríža.

 

Krátka tlačová správa  /zdroj .www.alzheimer.sk/

Každý rok v marci spája Týždeň mozgu úsilie partnerských organizácií po celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií. V mnohých mestách sveta sa konajú aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o ľudskom mozgu a udržaní jeho vitality.

Ani Slovensko nie je výnimkou. Už ôsmy krát sa uskutoční Týždeň mozgu aj u nás. V týždni od 16. do 22. marca 2015 sa môže do aktivít tejto medzinárodnej akcie zapojiť každý z Vás. Počúvajte regionálne vysielanie, sledujte TV a čítajte regionálne médiá, naši partneri Vás určite budú informovať, čo môžete zažiť počas Týždňa mozgu vo Vašom meste.

Tento rok sú našimi partnermi Regionálne úrady verejného zdravotníctva, školy, knižnice, zariadenia sociálnych služieb, neziskové organizácie a územné spolky Slovenského Červeného kríža. Každý partner organizuje vlastné podujatie a propaguje ho vo svojom okolí.

 

 

viac info o tréningu pamäti nájdete :

http://humenne.redcross.sk/trening_pamati

Týždeň mozgu aj v MŠ v Jasenove

http://humenne.redcross.sk/trening_pamati

Ďalšie články