Vyškolíme nových trénerov

Mládež Slovenského Červeného kríža usporiadáva každoročne kurz k Projektu prvej pomoci – 3P. Na kurze sa účastníci zdokonalia v praktickom poskytovaní prvej pomoci, budú informovaní o zmenách v jednotlivých postupoch v zmysle platných európskych štandardov a naučia sa základom práce so skupinou a samostatnému vedeniu tréningov. Vzhľadom k odbornej náročnosti kurzu je nevyhnutné, aby sa ho zúčastnili len účastníci, ktorí sa o oblasť prvej pomoci intenzívne zaujímajú a venujú sa jej dlhšiu dobu, sú komunikatívni, flexibilní, so zmyslom pre skupinovú prácu. Účelom kurzu nie je prvú pomoc naučiť, ale naučiť ju prezentovať ďalej.

Termín konania:
01. – 05. 10. 2014 (streda – nedeľa). Mládež Slovenského Červeného kríža usporiadáva každoročne kurz k Projektu prvej pomoci – 3P. Na kurze sa účastníci zdokonalia v praktickom poskytovaní prvej pomoci, budú informovaní o zmenách v jednotlivých postupoch v zmysle platných európskych štandardov a naučia sa základom práce so skupinou a samostatnému vedeniu tréningov. 

Ďalšie články