Žakovce 2016

Slovenský Červený kríž -územný spolok Humenné vždy v spolupráci s jedným zo svojich Miestnych spolkov, už 6 rokov v tomto čase navštevuje faru v Žakovciach, kde sa farár Marián Kuffa stará o 300 ľudí z ulice. Tento rok bol spoluorganizátorom Slovenský Červený kríž – miestny spolok Ľubiša. Medzi týmto množstvom ľudí ubytovaných v Žakovciach je aj veľa našich rodákov z Humenného a okolia. A tak naša návšteva nie je iba vidieť toto mohutne ľudské dielo, postavené rukami ľudí rôzných životných príbehov, ale hlavne priniesť humanitárnu zbierku trvanlivých potravín, čistiacich prostriedkov, paplónov. Bol to opäť silný zážitok. ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM

 Aj tento rok sme navštívili Žakovce.

Ďalšie články