Daruj krv na SOŠ technická, Kukučínova 23

http://www.redcross.sk/kampane/studentska_kvapka_krvi_

Aj študenti Strednej odbornej školy technická, Kukučínova 23, sa prostredníctvom mobilného odberu krvi zapoja do Študentskej kvapky krvi 2014. Mobilný odber bude prebiehať 5. novembra 2014 od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Aj študenti Strednej odbornej školy technická, Kukučínova 23, sa prostredníctvom mobilného odberu krvi zapoja do Študentskej kvapky krvi 2014. Mobilný odber bude prebiehať 5. novembra 2014 od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Kontakt: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice