BIOFEEDBACK

BIOFEEDBACK CENTRUM a Slovenský Červený kríž územný spolok Košice – mesto Vám ponúka tieto služby v priestoroch SČK, ÚzS Košice – mesto na Komenského 19, Košice, 3. poschodie – Rehabilitácie:

EEG Biofeedback metóda 

Zraková stimulácia

Handle terapia

V prípade záujmu si dohodnite termín vstupnej diagnostiky – terapeut: Ing. Ľubomíra Andrášiková:

– mailom : bfbcentrum@gmail.com

– telefonicky na tel. čísle : 0908 507 749

Ďalšie informácie spolu s cenami nájdete v letáku: