Kurz odbornej spôsobilosti – bazény a pitná voda

Príprava k odbornej spôsobilosti na činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodov. zariadení pitnej vody

Príprava k odbornej spôsobilosti na činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodov. zariadení na umelých kúpaliskách

Rozsah: 11 vyučovacích hodín, výučba prebieha 2x dopoludnia, v čase od 8:00 do 13:30 hod.

Ak nemáte istotu, či s ohľadom na Vaše vzdelanie potrebujete odbornú spôsobilosť, prosíme, konzultujte to s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice; tel. č.: 055/622 08 11, 055/611 43 31.

Webová stránka RÚVZ Košice: https://www.ruvzke.sk

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti RÚVZ a vydanie osvedčenia sa spoplatňuje podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.


Záväzná prihláška na kurz odbornej spôsobilosti:

Prihláška pre jednotlivca
Prihláška pre firmu