Opatrovateľská služba v Košiciach a okolí I. (dopytovo orientovaný projekt)

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto  poskytoval v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sociálne služby v rámci dopytovo orientovaného projektu  Poskytovanie opatrovateľskej služby I. podľa zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách.

  • od 1.1.2019 do 28.2.2021

Opatrovateľská služba pod názvom „Opatrovateľská služba v Košiciach a okolí I.“ sa poskytovala v domácnosti pre  32 osôb v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku pre občanov mesta Košice a blízkeho okolia.

Slovenský Červený kríž územný spolok Košice – mesto zamestnal v tomto období spolu 12 opatrovateliek.

Ďakujeme Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Implementačnej agentúre MPSVR SR za bezproblémovú spoluprácu a tešíme sa na spoluprácu v budúcnosti.

Od 1.4.2021 pokračujeme v poskytovaní Opatrovateľskej služby v spolupráci s mestom Košice už iba pre občanov mesta Košice. Pre viac informácií kontaktujte Poradňu SČK (Dom SČK, Komenského 19, Košice, 2. poschodie, oproti výťahu po oranžovej šípke). Kontakt: 0903 782 836; poradna.ke@redcross.sk


Na financovaní sa podieľali: