Úhrada ceny kurzu

Úhradu je potrebné dokladovať prvý deň realizácie kurzu. Platba v hotovosti nie je možná.

Úhrada ceny kurzu

Pre firmy, organizácie:

 • na základe vašej prihlášky / objednávky vám bude zaslaná zálohová faktúra, ktorú bude potrebné uhradiť najneskôr 4 dni pred začatím kurzu
 • Variabilný symbol: číslo faktúry
 • Konštantný symbol: 0308
 • faktúra – daňový doklad vám bude zaslaná po ukončení kurzu, najneskôr do 15 dní

Pre jednotlivcov:

 • poštovou poukážkou, Adresát: Slovenský Červený kríž, Územný spolok, Komenského 19, 040 01 Košice (dostupná na pošte alebo v budove SČK, Komenského 19, Košice,  2. poschodie, červená šípka)
 • bankovým prevodom
 • Variabilný symbol:
  • 020106 kurzy odbornej spôsobilosti
  • 020111 kurzy prvej pomoci
  • 080101 kurz opatrovania
  • 080102  kurz opatrovania detí
  • 020533 zdravotnícka asistenčná služba
 • Konštantný symbol: 0308

Poznámka:  uveďte meno a priezvisko účastníka kurzu

Číslo účtu – IBAN: SK20 0200 0000 0000 2973 2512, BIC kód: SUBASKBX

Iné podmienky:

– v kurze Prvá pomoc I. majú účastníci v cene kurzu zahrnutý obed

– v prípade zmeny počtu účastníkov, resp. neúčasti na kurze, je potrebné nahlásiť zmenu najneskôr 3 dni pred začatím kurzu na mailovú adresu: kurzy.ke@redcross.sk. V prípade nedodržania termínu platba nebude vrátená