Úhrada ceny kurzu

Úhradu je potrebné dokladovať prvý deň realizácie kurzu. Platba v hotovosti nie je možná.

Úhrada ceny kurzu

Pre firmy, organizácie:

 • len na základe nami vystavenej faktúry bankovým prevodom (po prijatí vašej objednávky s fakturačnými údajmi)
 • Variabilný symbol: číslo faktúry
 • Konštantný symbol: 0308
 • faktúra bude vystavená v kalendárnom mesiaci konania kurzu

Pre jednotlivcov:

 • poštovou poukážkou, Adresát: Slovenský Červený kríž, Územný spolok, Komenského 19, 040 01 Košice (dostupná na pošte alebo v budove SČK, Komenského 19, Košice,  2. poschodie, červená šípka)
 • bankovým prevodom
 • Variabilný symbol:
  • 020106 kurzy odbornej spôsobilosti
  • 020111 kurzy prvej pomoci
  • 080101 kurz opatrovania
  • 080102  kurz opatrovania detí
  • 020533 zdravotnícka asistenčná služba
 • Konštantný symbol: 0308

Poznámka:  uveďte meno a priezvisko účastníka kurzu

Číslo účtu – IBAN: SK20 0200 0000 0000 2973 2512, BIC kód: SUBASKBX