Prvá pomoc pri dopravných nehodách

10 základných tipov prvej pomoci – ako konať v prípade nehody na ceste

OCHRANA

1. Sledujte prostredie. Zasiahnite iba vtedy, ak pri tom nevystavujete nebezpečenstvu seba alebo niekoho iného. Viditeľne označte miesto nehody.

PRIVOLANIE POMOCI

2. Upovedomte záchranné služby po zhodnotení situácie, aby ste vedeli poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie. Prípadne hľadajte pomoc podľa stavu zranených.

ZRANENÁ OSOBA V BEZVEDOMÍ MIMO VOZIDLA

3. Položte zranenú osobu na chrbát a uvoľnite dýchacie cesty.

4. Uložte zranenú osobu do stabilizovanej polohy.

ZRANENÁ OSOBA V BEZVEDOMÍ VO VNÚTRI VOZIDLA

5. Nevstupujte do havarovaného vozidla (riziko otvorenia airbagu).

6. Spriechodnite dýchanie cesty zranenej osobe tým, že dáte hlavu do neutrálnej pozície, zarovno s trupom.

MASÍVNE VONKAJŠIE KRVÁCANIE

7. Ak v rane nie je žiadne cudzie teleso, aplikujte priamy tlak rukou na ranu, podľa možnosti cez nejakú textíliu (gázu) či plastické vrecko.

ZRANENIA

8. Podľa možností si umyte ruky a použite čistú (sterilnú) látku na ochranu rany. Chráňte zranenú osobu pred prílišným chladom či teplom. 

POPÁLENINY

9. Ošetrite popáleninu veľkým množstvom studenej pitnej vody.

10. Uložte zranenú osobu do pohodlnej polohy.  

Ponuka kurzov prvej pomoci (SČK územný spolok Košice-mesto)