Mládež SČK

Mládežníci územného spolku SČK Košice-mesto v súčasnosti počas pandémie koronavírusu sa stretávajú a venujú projektom Mládeže SČK, upevňovaniu vedomostí a zručností o poskytovaní prvej pomoci, a to on-line. Keď to epidemiologická situácia dovolí, budú sa opäť stretávať v Dome Červeného kríža v pondelky o 15:00 hod. na Komenského 19 v Košiciach.

Chceš sa dozvedieť o činnosti a projektoch mládežníkov SČK viac?

http://youth.redcross.sk

https://www.facebook.com/youth.redcross.sk/

https://www.instagram.com/msckkosice/

https://www.facebook.com/MSCKKE

Pridaj sa k nám.

Si mladý, máš veľa nápadov a chceš byť užitočný? Chceš pracovať s rovesníkmi, niečo sa naučiť a niečo odovzdať ďalej? Chceš pomáhať iným? Tak si na správnej adrese! Zapoj sa do aktivít Mládeže Slovenského Červeného kríža!

Zaujíma Ťa prvá pomoc, prevencia HIV/AIDS alebo humanitárne aktivity? Hľadáš zmysluplné využitie svojho voľného času, chceš nadviazať nové priateľstvá a popri tom urobiť aj niečo hrdinské? Chceš sa zlepšiť v poskytovaní prvej pomoci a získať možnosť zúčastniť sa celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci – Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka? Neváhaj, príď vo štvrtok o 15:00 hod. na naše mládežnícke stretko na Komenského 19, 2. poschodie a dozvieš sa viac! Tešíme sa na Teba! Predtým, ako sa k nám vyberieš, vzhľadom na epidemickú situáciu, odporúčame overiť si na mailovej adrese: msckkosice@gmail.com, či sa stretko bude konať v uvedený deň.

MLÁDEŽ SČK

Mládež SČK združuje deti a mládež vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 30 rokov.

Úlohou mládeže je najmä:

a) pomáhať usmerňovať vývoj detí a mládeže na samostatné a spoločensky vyspelé osobnosti,

b) umožňovať mladým ľuďom sebarealizáciu pri príprave a uskutočňovaní programov v duchu základných princípov hnutia,

c) pomáhať viesť deti a mládež k spoločenskej zodpovednosti, sociálnemu cíteniu a medzinárodnému porozumeniu.

Z činnosti Mládeže:

  • stretnutia mládeže v pondelky o 15:00 hod. v priestoroch SČK na Komenského 19, 2. poschodie,
  • účasť na súťažiach prvej pomoci,
  • pomoc pri realizácií rôznych preventívnych aktivít (napr. v spolupráci s Políciou),
  • realizácie ukážok Prvej pomoci pri rôznych podujatiach,
  • realizácia projektov (napr. Dorotka a jej priatelia nám ochoreli).

Kontaktujte nás na:

Príď na stretnutie:

Slovenský Červený kríž
územný spolok Košice-mesto
Komenského 19, 2. poschodie
040 01 Košice