Spolupráca školy s SČK ÚzS Košice – mesto

Zapojenie sa do súťaží:

 • súťaž prvej pomoci organizovanej ÚzS SČK Košice – mesto:
  • Družstvá mladých zdravotníkov pre základné školy a osemročné gymnáziá
  • Družstvá prvej pomoci mládeže pre stredné školy   a osemročné gymnáziá
 • súťaž HIV / AIDS prevencie pre stredné školy organizovanej hnutím Mládež SČK

Tréningy prvej pomoci:

 • v rámci vyučovania:
  • nepovinný predmet Prvá pomoc
  • prierezová téma (téma prvá pomoc, dobrovoľníctvo  v rámci rôznych vyučovacích predmetov)
 • mimo vyučovania:
  • záujmový krúžok
 • organizované nami v učebniach ÚzS SČK Košice-mesto alebo u vás v škole:
  • Zážitkové kurzy pre školy 2 vyučovacie hodiny
  • Zážitkové kurzy pre školy 4 vyučovacie hodiny
  • Workshopy prvej pomoci

Zapožičanie resuscitačnej figuríny, zdravotnej brašne (cenník služby tu: https://redcross.sk/kosice-mesto/cennik/).

Zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít  ÚzS SČK Košice – mesto:

 • finančná Zbierka SČK
 • potravinová zbierka SČK v spolupráci s Kauflandom „Pomáhame potravinami“
 • zorganizovanie mobilného odberu krvi u vás na škole
 • účasť na spoločných odberoch krvi na NTS, HTO
 • pomoc pri organizácii akcií: súťaže prvej pomoci, oceňovanie darcov, Deň otvorených dverí ÚzS SČK Košice-mesto

Prihlásenie vášho projektu:

 • vašej školy, vášho Miestneho spolku, organizovanej skupiny dobrovoľníkov do Grantovej výzvy vyhlásenej ÚzS SČK Košice – mesto na podporu vašej činnosti

Členstvo v SČK:

 • založením miestneho spolku pri škole (viac tu: https://redcross.sk/kosice-mesto/miestne-spolky/)
 • prihlásením sa vašich žiakov do skupiny Mládeže SČK pracujúcej pri Územnom spolku SČK Košice-mesto.
 • Projekty Mládeže SČK:
  • 3P – Projekt Prvej Pomoci – dobrovoľníci pracujú ako tréneri prvej pomoci pre prácu s mládežou na základných a stredných školách.)
  • Projekt Dorotka a jej priatelia – účastníci kurzu formou hier, básní, príbehov a rozhovorov „učia“ deti v škôlkach ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom.)
  • Projekt Spolu to zvládneme je zameraný na spoločné stretnutia seniorov a mladých ľudí, ktorých cieľom je vzájomné porozumenie medzi dvoma generáciami
  • Projekt HIV/AIDS prevencia – naučíme Vás ako pracovať s mládežou i na tému HIV/ AIDS,povieme o prevencii i organizácii Sviečkového pochodu
  • Kurz Leadership Training Course / LTC – cieľom kurzu je naučiť mládežníkov ako správne viesť skupinu, ako komunikovať s členmi, s mladšou i staršou generáciou a aj to, ako namotivovať svoje skupiny
 • Kampane:
  • Hodina o Červenom kríži (marec – máj) – cieľom kampane je priblížiť širokej verejnosti príbeh myšlienky Červeného kríža ako aj dobrovoľnícku prácu našich členov
  • Sviečkový pochod (1. decembra pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti AIDS)
 • Ďalšie aktivity:
  • Súťaž HIV/AIDS prevencia
  • Medzinárodný kemp Mládeže Rakúskeho Červeného kríža
 • Viac na: kosice.redcross.sk/pridaj_sa_k_nam

Časový harmonogram aktivít je na našej web-stránke v časti Termínovník aktivít

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: Ing. Alena Jurčíková; 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk