Termínovník aktivít

Február• Zasadnutie Územnej rady ÚzS 
• Daj pár deci s Kauflandom
• “Deň 112”

Február – November• Projekt Dorotka a jej priatelia
• Projekt Spolu to zvládneme

Apríl November• Kampaň HIV/AIDS prevencia

Február Marec• Valentínska kvapka krvi                                                            
• Spoločné a mobilné odbery 
• Stretnutie zástupcov mládežníkov z miestnych spolkov pri  SŠ  

Marec• Zasadnutie Rady Mládeže SČK
• 4-hodinové školenie prvej pomoci pre   kapitánov družstiev (ZŠ)     
• 4-hodinové školenie prvej pomoci pre   kapitánov družstiev (SŠ)

Apríl Máj• Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany – okresné, krajské kolo

Máj• Celoslovenská zbierka SČK
• Súťaž prvej pomoci pre Základné školy 
• Súťaž prvej pomoci pre Stredné školy 
• Prezentácia histórie a princípov SČK pri príležitosti
Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca ( 8.5)
• Lesnícky deň

Máj Jún• Ukážky prvej pomoci – Detská železnica Košice

Jún• Memoriál Dr. Harineka
• Zasadnutie Územnej Rady Mládeže SČK
• Zasadnutie Územnej rady ÚzS
• “Daj prázdninu zelenú”
• Ukážky prvej pomoci – OR PZ SR
• Ukážky prvej pomoci – VIRVAR

Júl• Bezpečnosť na cestách

September• Workshop darovanie krvi
• Prezentácia histórie a princípov SČK pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci
• Týždeň dobrovoľníctva 

Okóber• Pomáhame potravinami – projekt v spolupráci so spoločnosťou Kaufland pri príležitosti Svetového dňa boja proti hladu                                                       
         1. časť/ balíčky pre soc. slabších            
         2. časť / celoslovenská  zbierka potravín
• Deň otvorených dverí Domu SČK – Medzinárodný maratón mieru
• Workshop Bezpríspevkové darovanie krvi
• Študentská  kvapka krvi    
• Spoločné a mobilné odbery

November• Zasadnutie Územnej Rady Mládeže SČK
• Zasadnutie Územnej rady ÚzS
• Stretnutie Miestnych spolkov pri ÚzS SČK Košice – mesto

December• Sviečkový pochod
• Srdce na dlani