Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami

http://kosice.redcross.sk/kurz_odbornej_sposobilosti_-_potraviny

Akreditovaný kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami v rozsahu 15 vyučovacích hodín bude prebiehať 15., 16. a 17. decembra 2014. Výučba prebehne 3x popoludní, vždy v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Akreditovaný kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami v celkovom rozsahu 15 vyučovacích hodín bude prebiehať 15., 16. a 17. decembra 2014. Výučba prebehne 3x popoludní, vždy v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Podrobnejšie informácie o tomto kurze nájdete na:
http://kosice.redcross.sk/kurz_odbornej_sposobilosti_-_potraviny