Medzinárodný deň boja proti popáleninám

http://kosice.redcross.sk/galerie/medzinarodny-den-boja-proti-popaleninam

Počas 8. októbra 2014 prebehli na vybraných košických školách prednášky o nebezpečenstve termických úrazov aj za účasti vyškolených dobrovoľníkov Mládeže SČK Košice-mesto.

8. október – MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI POPÁLENINÁM

Počas tohto dňa prebehli na vybraných košických školách prednášky špecializované na informovanosť o nebezpečenstve termických úrazov aj za účasti vyškolených dobrovoľníkov Mládeže Slovenského Červeného kríža Košice-mesto.

Lekári z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice Košice-Šaca a.s., 1. akciová spoločnosť, spoločne s lektormi Mládeže Slovenského Červeného kríža počas stredy, 8. októbra 2014, zavítali na vybrané základné a stredné školy, aby sa so študentmi porozprávali o nebezpečenstve popáleninových (termických) úrazov a predviedli následné ošetrenia takto vzniknutých poranení. Zahrnuté boli aj materské škôlky, kde bola prednáška skôr určená pre rodičov malých ratolestí.

Klinika každoročne ošetrí 200 až 300 detských pacientov, najčastejšie však práve deti vo veku od 1 do 3 rokov. Najfrekventovanejšie sú to teda úrazy spôsobené obarením horúcou tekutinou (napr. čajom, polievkou, kávou).

Nemocnica prostredníctvom Kliniky každoročne organizuje aj tábor určený pre deti s termickým úrazom. Termický úraz sčasti zasahuje aj do pohybového aparátu obmedzením pohyblivosti, deformáciou, taktiež do psychiky dieťaťa a teenagera esteticky nevhodnými jazvami. Tábor umožňuje prirodzený proces socializácie detí bez pocitu odlišnosti, keďže všetky deti v tábore sú po termickom úraze. Za neustáleho starostlivého dozoru lekárov, sestričiek či rehabilitačných pracovníkov vykonávajú ozdravné, ale aj športové a spoločenské aktivity.