Miestny spolok SČK Kavečany daruje krv

http://www.redcross.sk/kampane/valentinska_kvapka_krvi_2015

17. februára 2015 bude v rámci kampane Valentínska kvapka krvi prebiehať mobilný odber krvi na Miestnom spolku SČK Kavečany, Kultúrny dom, Široká 12, Košice. Všetci pravidelní darcovia krvi i prvodarcovia sú srdečne vítaní.

17. februára 2015 bude v rámci kampane Valentínska kvapka krvi prebiehať mobilný odber krvi na Miestnom spolku SČK Kavečany, Kultúrny dom, Široká 12, Košice. Všetci pravidelní darcovia krvi i prvodarcovia sú srdečne vítaní.