Prednáška v rámci kurzu opatrovania

http://kosice.redcross.sk/kurz_opatrovania

Slovenský Červený kríž Košice-mesto otvára intenzívny kurz opatrovania so zľavou. Prednáška pre záujemcov sa uskutoční vo štvrtok, 26.2.2015, o 15.00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.

Slovenský Červený kríž Košice-mesto otvára obľúbený intenzívny kurz opatrovania so zľavou. Prednáška sa uskutoční vo štvrtok, 26.2.2015, o 15.00 hod.