Prvá pomoc nie je ťažká

http://kosice.redcross.sk/kurz_prvej_pomoci

Bezvedomie, zastavenie dýchania, veľké vonkajšie krvácanie či šok. Toto všetko sú život ohrozujúce stavy, v ktorých je nutné čo najskôr poskytnúť prvú pomoc. Natrénujte si správne postupy prvej pomoci pod odborným dozorom nášho skúseného lektora už vo štvrtok, 26.3.2015, od 8.00 hod. 

Bezvedomie, zastavenie dýchania, veľké vonkajšie krvácanie či šok. Toto sú vážne život ohrozujúce stavy, v ktorých je nevyhnutné čo najskôr poskytnúť prvú pomoc. Natrénujte si správne postupy prvej pomoci pod odborným dohľadom nášho skúseného lektora už vo štvrtok, 26.3.2015, od 8.00 hod.

V príjemnom prostredí učebne s audiovizuálnym vybavením si budete môcť získané vedomosti ihneď vyskúšať aj v praxi. Kardiopulmonálnu resuscitáciu (stláčanie hrudníka a záchranné vdychy) je možné natrénovať prostredníctvom špeciálnych figurín dospelého človeka, dieťaťa a batoľaťa. Kurz poskytuje dôležité informácie o postupoch prvej pomoci pri vážnych život ohrozujúcich stavoch, úrazoch, poraneniach, zlomeninách, popáleninách, alebo aj anafylaktickom šoku. Všetky poznatky sú vždy jasne a zrozumiteľne vysvetlené, pričom sú svedomito zodpovedané aj rôzne otázky týkajúce sa prvej pomoci.

Pre prihlásenie sa na kurz prvej pomoci vyplňte prihlasovací formulár na našej webovej stránke alebo nás kontaktujte.