ŠKK na Gymnáziu, Šrobárova 1

http://www.redcross.sk/kampane/studentska_kvapka_krvi_

Do Študentskej kvapky krvi 2014 sa darovaním krvi zapoja aj gymnazisti zo Šrobárovej 1. Darovať krv prostredníctvom mobilného odberu prídu utorok, 21. októbra 2014, od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Do Študentskej kvapky krvi 2014 sa darovaním krvi zapoja aj gymnazisti zo Šrobárovej 1. Darovať krv prostredníctvom mobilného odberu tak prídu v utorok, 21. októbra 2014, od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Kontakt: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice