V novembri na Hotelovej akadémii potečie krv

http://www.redcross.sk/kampane/studentska_kvapka_krvi_

Do Študentskej kvapky krvi 2014 sa zapojí aj Hotelová akadémia sídliaca na Južnej triede 10. Prostredníctvom mobilného odberu krvi budú môcť jej študenti darovať krv 13. novembra 2014 od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Do jubilejného 20. ročníka kampane Študentská kvapka krvi sa zapojí aj Hotelová akadémia na Južnej triede 10. Prostredníctvom mobilného odberu krvi budú môcť jej študenti darovať krv 13. novembra 2014 od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Kontakt: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice