AKTÍVNE VZDELÁVANIE

Aj takto vyzerajú naše dni, ktoré venujeme aktívnemu vzdelávaniu, aby sme sa tak neustále zlepšovali a vedeli Vám poskytnúť potrebnú a efektívnu pomoc.

Ďakujeme Slovenskému Červenému krížu s podporou Medzinárodnej federácie spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca za možnosť neustále na sebe pracovať a zlepšovať sa.

Ďalšie články