apríl 2018

Socializačné aktivity apríl 2018

"Poznávame svoje okolie a prírodu okolo nás" – prechádzka v parku

"Deň Zeme" – poznávame širšie okolie, rieka Hornád, lúky, lesy

apríl 2018

Ďalšie články