Dopravno-preventívna akcia BECEP

Dňa 14.7. a 15.7.2021 sa 4 naši dobrovoľníci zúčastnili akcie BECEP v spolupráci s OR PZ.

Zúčastneným bolo odprezentované aj použitie AED.

„V porovnaní s minulým rokom boli vodiči vo vyššej miere oboznámení so základmi prvej pomoci. Pri vodičoch, ktorí si neboli istí, bol pozorovateľný záujem sa v tejto oblasti zlepšiť,“informovala dobrovoľníčka Ivana Moščovičová. „Akciu hodnotíme kladne, vodiči nás príjemne prekvapili. Ukázali obdivuhodné znalosti prvej pomoci a všetci mali vôľu sa zúčastniť aj praktickej časti (stláčanie hrudníka). Všimli sme si aj pripravenosť školákov, ktorá odzrkadľovala prednášky prvej pomoci ČK, ktorých sa zúčastnili na svojich základných/stredných školách. Spolupráca s policajtmi bola bezproblémová a dúfame, že sa nám podarí v tejto spoločnej aktivite pokračovať aj v budúcnosti“, zhodnotila dobrovoľníčka Alica.

Ďalšie články