Bezplatné sociálne poradenstvo pre ľudí z Ukrajiny

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice-mesto poskytuje sociálne poradenstvo pre ľudí, ktorí si vybavujú dočasné útočisko na Slovensku. Informujeme o možnostiach ubytovania, materiálnej pomoci.

Ak potrebujete pomôcť, alebo poradiť, prípadne poznáte niekoho takého, kontaktujte nás počas pracovných dní v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. na 0903 782 836, alebo poradna.ke@redcross.sk.

Ďalšie články