Čin humanity 2015

Poznáte niekoho, kto zachránil ľudský život alebo pomohol pri jeho záchrane?

Dajte nám o ňom vedieť, nominujte ho na ČIN HUMANITY 2015.

Slovenský Červený kríž vyhlasuje Čin humanity 2015. Cieľom 12. ročníka je oceniť ľudí, ktorí v priebehu roka 2015 neváhali riskovať vlastné zdravie či nasadiť vlastný život, aby zachránili iný, častokrát úplne cudzí. Obraciame sa preto na širokú verejnosť, aby nám pomohli nájsť záchrancov života.

Ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto zachránil ľudský život, alebo pomohol pri jeho záchrane, dajte nám vedieť a vyplňte formulár, ktorý podpísaný zašlite na adresu Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava, alebo e-mailom na zdenka.vybochova(a)redcross.sk

Vaše návrhy očakávame najneskôr do 26. februára 2016.

Slávnostné oceňovanie sa uskutoční v rámci osláv Svetového dňa Červeného kríža/Červeného polmesiaca 4. mája 2016 v Bratislave, kde budú pozvaní významní predstavitelia politického a kultúrneho života.

Oceneným bude odovzdaná medaila Slovenského Červeného kríža "Za záchranu života"

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom návrhu na ocenenie budú spracované v súlade so zákonom výlučne na tento účel.

Poznáte niekoho, kto zachránil ľudský život alebo pomohol pri jeho záchrane? Dajte nám o ňom vedieť, nominujte ho na ČIN HUMANITY 2015.

Ďalšie články