Členstvo

Nie je členstvo ako členstvo. To u nás – v Slovenskom Červenom kríži – je dobrovoľné a naším členom sa môžete stať nielen Vy, ale aj Vaše deti staršie ako 5 rokov!
 
Členstvo v Slovenskom Červenom kríži

Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať ktokoľvek od 5 rokov. Členovia tvoria členskú základňu Slovenského Červeného kríža v jednotlivých zložkách SČK, ako sú miestne spolky SČK, Mládež SČK, Vodná záchranná služba SČK. V súčasnosti evidujeme takmer 70 000 členov.
 
Kto môže byť členom?

Členstvo v Slovenskom Červenom kríži je dobrovoľné. Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v Stanovách SČK.
Každý člen si musí zakúpiť každoročne členskú známku v hodnote 1,00 €. Členské známky má vedené v členskom preukaze.
Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti člena upravujú Stanovy SČK.
 
Prihlášky za člena miestneho spolku a za člena Mládeže ŠCK

Na územnom spolku SČK alebo na miestnom spolku SČK si môžete vyplniť prihlášku za člena SČK.
Podľa veku a Vášho záujmu si môžete vyplniť prihlášku za člena Mládeže SČK (od 5 do 30 rokov) alebo člena miestneho spolku SČK. Ako členovia SČK sa potom môžete realizovať v zložkách SČK, ako sú Vodná záchranná služba alebo Klub darcov krvi.

Viac informácií o členstve v miestnych spolkoch sa dozviete tu:

http://kosice.redcross.sk/miestne_spolky

Mládež

Si mladý, máš veľa nápadov a chceš byť užitočný? Chceš pracovať s rovesníkmi, niečo sa naučiť a niečo odovzdať ďalej? Chceš pomáhať iným? Tak si na správnej adrese! Zapoj sa do aktivít Mládeže Slovenského Červeného kríža! 🙂

Viac informácií sa dozvieš tu:

http://kosice.redcross.sk/pridaj_sa_k_nam
 

Dobrovoľník

Chceš zmysluplne stráviť svoj voľný čas? Pomáhať iným? Uplatniť svoje dary a talenty?
Príď medzi nás a zapoj sa do aktivít Slovenského červeného kríža ako dobrovoľník.

Viac informácií o dobrovoľníkoch nájdeš tu:

http://kosice.redcross.sk/dobrovolnik

 

 

6122