Ďakovná sv. omša

 

Vážení a milí darcovia krvi, vážení podporovatelia darcovstva krvi,

 

oznamujem Vám, že vo Svetový deň darcov krvi, dňa 14. júna 2019,

bude sv. omša za darcov krvi, v Dóme sv. Alžbety v Košiciach o 18: 00 hod.

ktorú bude slúžiť Mons. Alojz Tkáč, emeritný košický arcibiskup, nositeľ diamantovej Jánskeho plakety.

Prosím o šírenie tejto informácie vo Vašom okolí.

Ďakujem a teším sa na stretnutie s Vami.

Sv. omša za darcov krvi 14.6.2019 o 18:00

v Dóme sv. Alžbety

Ďalšie články