Darované notebooky využívame na pomoc utečencom z Ukrajiny

Aj vďaka daru od spoločnosti AfB Slovakia s.r.o., Trnava môžeme v rámci poskytovania špecializovaného soc. poradenstva kvalitnejšie pomáhať. Darované notebooky využívame na pomoc utečencom z Ukrajiny pri hľadaní pracovných príležitostí alebo získavania nových informácií pre ich aktívnejšie zapojenie sa do života.

Ďakujeme.

Ďalšie články