Deň otvorených dverí SČK Košice – mesto

Pri príležitosti Medzinárodného maratónu mieru 2018 sa u nás, v budove SČK Košice – mesto, uskutočnil Deň otvorených dverí. Konali sa tu zaujímavé aktivity ako napr. ukážky prvej pomoci, tvorivé dielne pre deti, ukážky masáží, meranie tlaku, dentálna hygiena a iné. Ďakujeme Vám za účasť 🙂

Poďakovanie

Ďalšie články