Deň rodiny v Kavečanoch

V sobotu 17.augusta 2019 sa uskutočnila akcia Deň rodiny v Kavečanoch, kde naše dobrovoľníčky prezentovali ukážky prvej pomoci.

Dňa 17.8. sme sa zúčastnili akcie pri príležitosti otvorenia nového multifunkčného ihriska v Kavečanoch. Nachádzali sa tam rôzne generácie ľudí, avšak najmä rodiny s deťmi. Poskytli sme im ukážky prvej pomoci pri bezvedomí, vysvetlili rozdiel medzi bezvedomím a vedomím, povedali ako postupovať ak nájdeme ležiaceho nereagujúceho človeka. Vytvorili sme aj modelové situácie a všetkým prítomným umožnili si vyskúšať masáž srdca na figuríne. S detičkami sme sa zahrali na dispečera záchrannej služby a volajúceho o pomoc. Vypočuli sme si príbehy a skúsenosti s PP ako od dospelých tak aj od detí a zodpovedali na ich otázky.

Autorka: Viktória Bachňáková

Naše dobrovoľníčky prezentovali ukážky prvej pomoci v sobotu 17.8.2019

Ďalšie články