Distribúcia bagiet pre utečencov z Ukrajiny

Ďakujeme spoločnosti U. S. Steel Košice s.r.o. za finančný dar poskytnutý na zakúpenie bagiet a ich distribúciu našimi dobrovoľníkmi pre utečencov z Ukrajiny k hraničným priechodom s Ukrajinou, do registračných stredísk v Michalovciach a Humennom, do hot-spotu Červená hviezda pri železničnej a autobusovej stanici v Košiciach a do Sobraniec.

Ďalšie články