Dobrovoľníci na Dni otvorených dverí ÚzS SČK Košice-mesto

Naši mládežníci zorganizovali KPR maratón počas DOD pri príležitosti Medzinárodného maratónu mieru. Od 9.00 do 12.00 hod. bez prestávky stláčali hrudník našej resuscitačnej figuríne, zapojili sa aj zamestnanci nášho spolku i okoloidúca verejnosť – dospelí i deti. Maratónski bežci neboli jediní so svalovkou…Taktiež informovali o projektoch mládeže, možnostiach absolvovať rôzne vzdelávacie kurzy a predviedli ukážky prvej pomoci na rôznych figurínach – resuscitačnej, dusiacej sa a baby, používanie AED a ponúkli im krátky vedomostný kvíz.  Správnosť vykonávania KPR-ky si mohli návštevníci vyhodnotiť prostredníctvom okamžitej spätnej väzby pomocou softvéru v tablete.
Dobrovoľníčky z Miestneho spolku pri SZŠ Moyzesova 17 predviedli, ako správne máme vykonávať dentálnu hygienu. Dobrovoľníci zo Spolku medikov mesta Košice prezentovali na modeloch ukážky samovyšetrenia semenníkov, prsníkov, informovali o prevencii rakoviny pŕs a semenníkov, o prevencii rakoviny kože, pohlavných ochorení a iné. Merali tlak krvi a poskytovali praktické rady v poradni zdravia.
Sme šťastní, že sme sa s Vami mohli podeliť o našu vášeň pre dobrovoľníctvo a humanitárnu prácu.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za podporu našej činnosti!

Ďalšie články