Dopravno-preventívna akcia BECEP

V dňoch 13.7.-15.7.2021 sa uskutoční dopravno-preventívna akcia BECEP zameraná na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou, ktorú SČK realizuje v spolupráci s PZ SR.

Dnes naše dobrovoľníčky v spolupráci s KR PZ preverovali vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci na 2 stanovištiach. „Pri vodičoch, ktorí si neboli istí, bol pozorovateľný záujem sa v tejto oblasti zlepšiť“, informovala mládežníčka Ivana.

Ďalšie články