Projekt Cesta 2016

Veľkonočná prezentačno – predajná výstava výrobkov klientov zariadení sociálnej služby 21.3.2016 na KSK