Sociálne služby 2012

Činnosť klientov DSS, terapie, dobrovoľníci.