Sociálne služby 2013

Fyzioterapia, karneval a ďalšie aktivity DSS.