Súťaž mladých zdravotníkov – ZŠ – 2016

Súťaž mladých zdravotníkov – ZŠ – 5.mája 2016 – video zo súťaže