Svetový deň darcov krvi

17. júna sa pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi konalo slávnostné oceňovanie v obradnej sieni Mestskej časti Košice-Staré mesto.