Svetový deň prvej pomoci 2016

10.9.2016 dobrovoľníci SČK učili prvú pomoc nielen deti, ale aj ich rodičov