Grantová výzva 2023

Územný spolok SČK Košice-mesto vyhlasuje Grantovú výzvu za účelom podpory svojich Miestnych spolkov a svojich dobrovoľníkov, ale aj novovznikajúcich miestnych spolkov v rámci územného pôsobenia ÚzS SČK Košice-mesto s cieľom motivácie a podpory dobrovoľníckej činnosti na území mesta Košice.

Tešíme sa na Vaše projekty, ktorých podporou a realizáciou bude naplnené základné poslanie SČK v súlade so 7 princípmi medzinárodného hnutia ČK a ČP.

https://redcross.sk/kosice-mesto/miestne-spolky/

Ďalšie články