Kurz pre mamičky, oteckov, starých rodičov

O živote rozhodujú sekundy , niekedy stačí okamih nepozornosti a práve preto by mal každý rodič ovládať prvú pomoc a vedieť ju poskytnúť .

Na základe teoretických vedomostí a nácviku jednoduchých úkonov môžete zvýšiť šancu svojim blízkym na prežitie a život bez následkov.

Naučíme Vás odbúrať bariéry z poskytnutia prvej pomoci, zachovať si chladnú hlavu, správne reagovať pri nehode a úraze nielen Vášho dieťaťa.

Trénovať  prvú pomoc môžete na modeloch všetkých vekových kategórii.

Ponúkame Vám kurz prvej pomoci v rozsahu 4 vyuč. hodín, cena kurzu 15€ na osobu.


Kontakt: Ing. Alena Jurčíková – 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk