Kurz psychologickej prvej pomoci v čase konfliktov a neistôt

Naši dobrovoľníci sa zúčastnili kurzu psychologickej prvej pomoci, na ktorom sa oboznámili so zručnosťami a vedomosťami, ktoré možno použiť na poskytnutie pomoci ľuďom v núdzi, aby sa cítili pokojne a dokázali zvládnuť ťažkú situáciu. V závere mali možnosť si nadobudnuté vedomosti vyskúšať aj v skupinovej aktivite. Ďakujeme všetkým účastníkom kurzu za aktívne zapojenie a školiteľke z medzinárodnej federácie ČK a ČP za cenné informácie.

Ďalšie články