Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka

Vyhodnotenie súťaže

27. ročník celoslovenskej súťaže SČK v poskytovaní prvej pomoci je za nami. 28 tímov – teda stoštyridsať červenokrižiakov v plnom nasadení v širšom centre Popradu v sobotu 22. júna zažili dramatické chvíle plné adrenalínu, ale aj momenty veľkého zadosťučinenia a zábavy. Na každom súťažnom stanovišti mali za úlohu čo najúčinnejšie pomôcť viacerým zraneným ľuďom, v prípade potreby vedieť zavolať záchranku a správne s ňou komunikovať. 

V kategórii dospelých sa na prvej priečke umiestnilo družstvo z Bratislavy, druhé bolo družstvo z Nitry a tretí bol tím zo Žiliny. V juniorskej kategórii pod 18 rokov zvíťazili súťažiaci z Nových Zámkov, striebro a bronz získali dve družstvá z Košíc. O tom, že konkurencia bola veľká a celková pripravenosť tímov mimoriadne dobrá, svedčia aj výsledky súťaže – polovica z celkového počtu tímov dosiahla viac ako 90% z maximálneho počtu bodov! Blahoželáme víťazom i všetkým zúčastneným 🙂 
Výsledné poradie tímov

Figuranti, rozhodcovia, sprievodcovia a celý organizačný tím popradských kolegov pripravili pre súťažiacich fantastickú atmosféru. Sobota v Poprade však viacerým súťažiacim priniesla aj reálne skúšky ich zručnosti a ľudskosti – červenokrižiaci poskytovali skutočnú pomoc pri resuscitácii človeka v bezvedomí, ďalšie družstvo pomáhalo pri nehode na bicykli. Duchaprítomnosť a ochota pomôcť človeku v núdzi priniesla dobrovoľníkom z Popradu a súťažným tímom z Dolného Kubína a Žiliny Cenu Fair Play
Aj tento ročník Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka potvrdil, že pri prvej pomoci je okrem zručností v poskytovaní pomoci dôležitá aj ochota pomôcť a ľudskosť. Na našich dobrovoľných záchranárov sme veľmi hrdí 🙂

 

Tlačová správa

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka – súťaž v poskytovaní prvej pomoci (21. – 22. jún 2019)

Bratislava, 20. jún 2019 – Blíži sa koniec školského roka a s ním prázdniny a dovolenky. Je to obdobie horúčav, s nimi spojené častejšie kolapsy a zvýšený počet úrazov.  Vedieť čo – to o poskytnutí prvej pomoci sa hodí viac ako inokedy. Ak ste ešte neboli na kurze prvej pomoci a chcete sa inšpirovať, pozývame vás na najbližší víkend do Popradu. 28 tímov dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža – laikov – vám v celoslovenskej súťaži ukáže, ako reagovať a poskytnúť prvú pomoc v situáciách, v ktorých sa kedykoľvek môžete ocitnúť aj vy. Vedieť zavolať záchranku totiž nestačí.

Celoslovenská súťaž prvej pomoci SČK má dlhú históriu, tento rok je to už jej 27. ročník. Nesie meno lekára – záchranára, ktorý počas služby tragicky zahynul pri leteckej havárii. MUDr. Vladimír Harinek bol nadšencom a propagátorom laickej prvej pomoci a s rovnakým nadšením sa nácviku laickej prvej pomoci celoročne venujú aj naši súťažiaci zo všetkých kútov Slovenska.

„Slovenský Červený kríž je súčasťou Integrovaného záchranného systému SR. Táto celoslovenská súťaž je akousi generálkou – tie najlepšie tímy na nej majú možnosť ukázať nielen ako poskytnúť prvú pomoc, ale aj následné činnosti, ako je asistencia pri evakuácii či základná laická psychosociálna podpora pri hromadných nešťastiach,“ vysvetľuje prezident SČK Viliam Dobiáš.

Úlohou 5-členných súťažných tímov je úspešne vyriešiť 8 úloh. Desiatky figurantov a maskérov budú celý deň vytvárať čo najreálnejšie pôsobiace simulované situácie – zachovať si chladnú hlavu a správne zareagovať nebude jednoduché. Na výkon záchranárov – laikov bude na každom súťažnom stanovišti dozerať niekoľko rozhodcov.

Samotná súťaž začína v sobotu 22. júna o 8:00 hod. ráno a bude prebiehať v širšom centre mesta Poprad. Príďte sa pozrieť a inšpirujte sa – naučiť sa poskytovať prvú pomoc zvládne naozaj každý!

Záštitu nad 27. ročníkom Memoriálu prevzal primátor mesta Poprad Anton Danko.

 

Zdroj : http://prvapomoc.redcross.sk/prva_pomoc

Foto : Viktória Müllerová

V juniorskej kategórií striebro a bronz získali dve družstvá z územného spolku Košice – mesto

Ďalšie články