Mládež SČK Košice-mesto

Mládežníci územného spolku SČK Košice-mesto v súčasnosti počas pandémie koronavírusu sa stretávajú a venujú projektom Mládeže SČK, upevňovaniu vedomostí a zručností o poskytovaní prvej pomoci, a to on-line. Keď to epidemiologická situácia dovolí, budú sa opäť stretávať v Dome Červeného kríža v pondelky o 15:00 hod. na Komenského 19 v Košiciach.

Chceš sa dozvedieť o činnosti a projektoch mládežníkov SČK viac?

redcross.sk/kosice-mesto/pridaj-sa-k-nam/

facebook.com/youth.redcross.sk/

youth.redcross.sk

Ďalšie články