Naši dobrovoľníci pomáhajú v karanténnom zariadení

"Naši dobrovoľníci naďalej pomáhajú v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Popradskej 70 v Košiciach. Ich úlohy sú naďalej spojené s príjmom a registráciou repatriantov, ktorých opäť prijali v týchto dňoch. Starajú sa aj o zdravotný stav repatriantov. Veľmi výrazne im pomáhajú aj naďalej kadeti a policajti." uviedla Veronika, jedna zo skupiny našich dobrovoľníkov, ktorí vypomáhajú v neľahkých podmienkach podľa požiadaviek krízového štábu.
Ďakujeme!

#coronavirus #dobrovolnictvo #sckkosicemesto #slovenskycervenykriz

v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Popradskej 70 v Košiciach (pre viac info kliknite tu).

Ďalšie články