Naši mládežníci v akcii na súťažných stanovištiach celoslovenskej súťaže 28.ročníka Memoriálu MUDr Vladimíra Harineka v Rožňave.

Ďakujeme mládežníkom za skvelú reprezentáciu družstiev v kategórii Junior i Dospelí. So cťou, nasadením a odhodlaním predviedli svoje zručnosti a vedomosti po celoročnej príprave a tréningu prvýkrát na tejto súťaži dobrovoľných záchrancov SČK v poskytovaní prvej pomoci. 😊
Domov sa vrátili plní zážitkov a cenných skúseností odhodlaní súťažiť aj na ďalší rok. ❤️

Ďakujeme našej predsedníčke Mládeže, že sa podujala počas súťaže absolvovať ešte aj rozhovor RTVS, príspevok zo súťaže si môžete pozrieť tu:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/409370#1811

 

Ďalšie články