Oceňovanie darcov krvi – Miestny spolok Kavečany (17.02.2023)

Miestny spolok SČK – Kavečany dňa 17. februára 2023 usporiadal v spolupráci s Miestnym úradom MČ Košice-Kavečany posedenie pre dobrovoľných darcov krvi. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení darcom krvi za bezpríspevkové darcovstvo ako prejav uznania a úcty za ich šľachetný čin darovania krvi, ktorým pomáhajú zachraňovať zdravie a životy ľudí. Podujatie obohatili svojim tematickým programom, poďakovaním sa darcom krvi, aj deti z miestnej materskej školy.

Ocenenie za viacnásobné darovanie krvi bolo udelené spolu 9 osobám – z toho 1x diamantová plaketa, 1x zlatá plaketa, 4x strieborná plaketa a 5x bronzová plaketa prof. MUDr. Jana Janského.

Ďakujeme Vám za všetkých, ktorým ste svojím rozhodnutím darovať krv zmenili život.

Ďalšie články