Oceňovanie darcov

V piatok, dňa 3.5.2019, sa uskutočnilo oceňovanie pravidelných bezpríspevkových darcov krvi v mestskej časti Kavečany. Program spríjemnili deti z MŠ Kavečany. Ďakujeme.

3.5.2019 Kavečany

Ďalšie články