Oznam – Jedáleň SČK ÚzS Košice-mesto (15.11.2021)

Vážení stravníci, interiér jedálne SČK zostáva zatiaľ ZATVORENÝ. V prevádzke bude výdajné okienko (za rohom na ulici Bocatiova). Pevne veríme, že bude schválená zmena covid automatu v čiernych okresoch a budeme môcť znovu otvoriť našu Jedáleň aspoň v režime: očkovaní.

Podľa Vyhlášky  č. 240 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Zariadenia verejného stravovania:

  • prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou
  • 3. stupeň ohrozenia: Košice Okienkový predaj – režim základ

Ďakujeme Vám za porozumenie.

V Košiciach, dňa 15.11.2021

Ing. Zuzana Jusková, MBA, v. r., riaditeľka SČK, ÚzS Košice-mesto


Kontakt Jedáleň: 0948 443 650, jedalen.ke@redcross.sk

Ďalšie články