Poďakovanie Červenáčiku

Dňa 23.10.2019 náš Územný spolok Košice – mesto navštívil Červenáčik – deti
z materskej škôlky Budapeštianska 1, kde pracujú ako najmladšia detská
dobrovoľná hliadka mladých záchranárov.

Pri príležitosti 100. výročia založenia SČK nám odovzdali spolu s pani
učiteľkami na pamiatku vlastnoručne vyrobenú knihu s fotografiami
zachytávajúce aktivity Červenáčika v oblasti šírenia osvety dobrovoľníctva a
pomoci, darcovstva, ako aj ochrany zdravia a spolupráce so Slovenským
Červeným krížom. Deti sa oboznámili so storočnou históriou SČK
prostredníctvom krátkeho zaujímavého animovaného filmu.

Škôlkári po svojom vystúpení s krátkym programom dostali od nás upomienkové
predmety a malé občerstvenie.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani riaditeľke, pani učiteľkám,
ktoré sa venujú týmto deťom v rámci krúžku a vštepujú tak už od útleho
detstva, že pomáhať je potrebné a prirodzené.

Pri príležitosti 100. výročia založenia SČK nás navštívil Červenáčik

Ďalšie články