Pomáhame potravinami

Ďakujeme spoločnosti Kaufland Slovenská republika za darovanie 20 balíkov v rámci potravinovej zbierky „POMÁHAME POTRAVINAMI“, ktoré sú určené pre sociálne znevýhodnených občanov, rodiny, seniorov, či iných ľudí, ktorí sa často nie vlastným pričinením ocitli v sociálnej núdzi.

Ďalšie články